Lezerstest van de lezers van MOTO 73 van de HONDA VF 750 F

on donderdag 21 december 2006 - 15:43:15 | by Speedmaster
Lezerstest6


De Honda VF750F is in dit artikel van Toon Kannekens het onderwerp van een Lezerstest voor het blad MOTO 73 (Dit is een transcriptie van het originele artikel uit 1983).Lezerstest HONDA VF750F


De VF750F werd in 1983 geintroduceerd als afgeleide van de Honda VF750S. Laatstgenoemde machine werd door de lezers van MOTO 73 in 1982 uitgeroepen tot Motorfiets van het Jaar. De danig aangepaste watergekoelde V-vier-krachtbron van de VF750F kreeg al snel een slechte naam door de nokkenasproblematiek en dit euvel heeft het imago van de VF750F danig naar beneden gehaald. Niet terecht, zo blijkt uit de uitslag van deze Lezerstest, want de Honda VF750F scoort met het cijfer 7,6 een dikke voldoende en met een 8,3 voor betrouwbaarheid blijkt de VF750F een kameraad waar je op kunt vertrouwen.

Lezerstest0

De Honda VF750F is blijkbaar een echte mannenmotor, want onder de 36 deelnemers aan deze Lezerstest bevindt zich slechts een dame. De gemiddelde leeftijd is met 28,3 jaar niet bijzonder, maar wat daarbij wel opvalt is dat de gemiddelde rijervaring gezien die leeftijd met 8,3 wel vrij hoog ligt. Uit de ingevulde deelnameformulieren valt op te maken dat niemand zijn motordebuut met de VF750F maakte. Voor 70% is de VF750F de tweede of derde motorfiets. Voor een inzender was de VF750F zijn dertiende motorfiets, maar ondanks het feit dat hij al snel werd gekonfronteerd met de nokkenasproblematiek, waardeerde hij deze motor met een vette voldoende. Een kwart van de huidige eigenaren heeft de VF750F nieuw gekocht. De tweedehands aangeschafte motoren hadden bij aankoop gemiddeld 17.252 km op de teller staan, waarbij 81 % voor de aankoop naar een erkende motorzaak stapte.
De VF wordt flink gebruikt, want het buro Wacosoft berekende voor ons dat de huidige kilometerstand gemiddeld op 36.500 km ligt. Ook het jaarlijks gereden aantal kilometers ligt met 11.639 op een respektabe! nivo. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de VF750F met name voor lange afstanden wordt ingezet. Minder clan 10% rijdt uitsluitend korte afstanden. Op de vraag of de VF750F ook voor woonwerkverkeer wordt ingezet, reageerden 23 lezers positief. De opgegeven afstanden varieren jaarlijks van minder clan 1000 tot 20.000 km. Als gemiddelde komt men op ruim vierduizend kilometer per jaar tussen huis en werk. Trips, toertochten en vakantiereizen leveren gemiddeld een bijdrage van 8.621 km aan het totaal.

Eenmaal gezeten op de VF wordt er flink aan getrokken, want niemand vulde in dat hij rustig/toeristisch rijdt. Het is of sportief (42%) of men rijdt afwisselend sportief en rustig (58%). Interessant hierbij is om te berekenen op welk nivo het gemiddelde benzinevebruik ligt. Uit deze lezerstest kon een gemiddeld verbruik van 1:15 worden opgemaakt. Bij de vraag naar het olieverbruik moesten 18 inzenders het antwoord achterwege laten. Waarschijnlijk vullen zij tussen de servicebeurten geen olie bij. De overige 18 deden dit wel en vulden gemiddeld op 5.000 km een liter olie bij.

Lezerstest2aLezerstest2b

Banden
Het gebruik van het schoeisel levert in de lezerstesten steevast extreme verschillen op. Onder de berijders van de VF750F is dat al niet anders. Een VF-rijder moest al na 8.000 km naar zijn dealer om een nieuwe voorband, terwijl deze bij een ander pas na ruim 30.000 km aan vervanging toe was. Gemiddeld gaat een voorband 14.000 km mee. De achterband houdt het minder lang vol, maar dat zal niemand verbazen. Ook hier zien we extreme verschillen in de levensduur van het zwarte rubber. Vier rijders hebben het profiel van hun achterband na 5.000 km versleten. Een zelfde aantal VF-bezitters is na 6.000 km aan vervanging van de achterband toe, maar daar tegenover staat dat een rijder ruim 15.000 km toe kan met dezelfde achterband en er is zelfs een inzender die 20.000 km onder dezelfde achterband door laat rollen.
Bij het vervangen van de banden is Metzeler onder de VF-rijders met afstand het favoriete merk. Om precies te zijn kiest 43,6% voor Metzeler. Pirelli mag zich met 23% eveneens in een behoorlijke belangstelling verheugen. Continental geniet de voorkeur van 15% en Michelin staat met 10% op de vierde plaats. De voornaamste motivaties voor de bandenkeus zijn stuureigenschappen (43%), de grip (24%) en voor 15% is de levensduur van groot belang.
De remblokken gaan gemiddeld 18.000 km mee, maar het moet gezegd dat de antwoorden een zeer verspreid beeld geven, van 8.000 km (een rijder) tot en met 30.000 km (een rijder). Driemaal werd een levensduur van 10.000, 12.000 en 20.000 opgegeven.
De ketting gaat gemiddeld ruim 20.000 km mee, maar 12 deelnemers deden geen opgave en dat betekent vermoedelijk dat zij nog niet aan vervanging van de ketting zijn toegekomen. Van de 36 deelnemers reageerden 19 op de vraag naar het merk van de ketting die momenteel wordt gebruikt. Bij negen VF750F-rijders is het merk DID favoriet.

Onderhoud
Voor wat betreft het onderhoud van de VF750F gaat 28% konsekwent naar een motorzaak en 28% valt regelmatig terug op de know-how bij de dealer. De VF750F-rijders houden zich voor wat betreft het onderhoud keurig aan de instrukties van de fabrikant. Slechts 11 % wijkt af van het voorgeschreven onderhoud. De gemiddelde duur van een servicebeurt is iets meer clan drie uur. Wel moet hierbij worden aangetekend dat 17 inzenders deze vraag onbeantwoord lieten. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden wordt beoordeeld met een 7,6. Twee inzenders honoreerden deze werkzaamheden met een vette onvoldoende. Het gemiddelde cijfer voor de uitgevoerde reparaties is een 7,8, waarbij opvalt dat niemand een onvoldoende heeft gegeven. De service-bereidheid in de diverse motorzaken geeft een zelfde positief beeld: geen onvoldoendes en een fraai gemiddelde van 8,4.
Niets is zo vervelend als de motorfiets ongebruikt te moeten laten staan omdat de onderdelen niet snel genoeg afkomen. Twee VF-rijders beoordeelden de onderdelenleveranties met een onvoldoende. Het merendeel was echter tevreden, want deze vraag leverde een 7,2 als gemiddelde op. Niemand van de inzenders vindt het prijskaartje van de onderdelen „goedkoop", 56% vindt de prijzen „redelijk" en 44% vindt het „duur". Er is geen onderdeel van de VF750F dat er voor wat betreft het prijskaartje negatief uitspringt, maar originele spiegels, het polyesterwerk en elektronica worden onder „overige" diverse keren genoemd. De onderhoudskosten bedragen per jaar gemiddeld f 1237,-. Aan reparaties wordt jaarlijks f 477,- uitgegeven.

Lezerstest3

Netjes afgehandeld
Het zal niemand verbazen dat een derde deel van de inzenders als extra reparatie is gekonfronteerd met het alom bekende probleem van de nokkenassen in de achterste cilinderkop. Bij de eerste serie van de VF750F kregen de nokkenassen te weinig smering, met alle gevolgen van dien. Als tweede reparatie springt dit probleem er met 19,4% opnieuw uit en ook als derde reparatie noteerde 11 % dit euvel. Hierbij moet worden aangetekend dat 70% voor een derde reparatie geen opgave doet. Afgezien van de nokkenassen heeft het watergekoelde V-vier-blok tot nu toe uitstekend werk gedaan, want slechts drie gebruikers hebben meer dan drie reparaties moeten laten uitvoeren. Het zal niemand verbazen dat 19 van de 36 inzenders met garantie te maken hebben gehad, maar iedereen is tevreden over de manier waarop Honda dit euvel samen met haar dealers heeft opgelost. Of de modifikaties bij een VF750F zijn uitgevoerd, is eenvoudig te kontroleren. Achter het motornummer zijn dan twee centerpunten ingeslagen. Een tweede kontrole is de bout waarmee de olieleiding vastzit op het karter. De oude bout had een steekmaat van 14 mm en de nieuwe bout heeft een kop van 12 mm.
De accessoires die het meest zijn aangeschaft door de bezitters van de VF750F zijn een kofferset (24%) en een bagagerek (10%). Dit is niet zo verwonderlijk, omdat al eerder bleek dat de VF veelal voor langere ritten wordt ingezet. Bovendien is men ontevreden over de mogelijkheid van het gebruik van een tanktas op de VF en dat vergroot natuurlijk de behoefte aan een kofferset of bagagerek. Onder overige komen we nauwelijks iets tegen en als er al iets wordt genoemd, dan zijn het andere (sportieve) uitlaatdempers. Een gebruiker voorzag de VF van een trekhaak en een Pichler-kuip, tweemaal werd een alarmset aangebracht en tweemaal een houder voor een beugelslot.

De cijfers
De Honda VF750F was een motorfiets met een negatief imago, maar de cijfers van deze lezerstest bewijzen dat dit beeld niet terecht is. Een 5,8 is het laagste cijfer dat gegeven is en dat slaat dan ook nog eens op de bagagemogelijkheden op deze Honda. Verder wordt er nog een 6,1 voor sleutelvriendelijkheid gegeven en een 6,2 voor de mogelijkheid om een tanktas aan te brengen. Dit cijfer wordt mede beinvloed door de soort tanktas die men kiest. Het zitkomfort voor de duopassagier wordt beoordeeld met een 6,8. Een 6,5 voor het boordgereedschap is een cijfer dat we in nagenoeg alle Lezerstesten tegenkomen. Voor het overige scoorde de VF zevens of hoger.
Voor wat betreft de betrouwbaarheid blijkt de VF750F een machine waarop je kunt vertrouwen. Slechts een inzender gaf een onvoldoende. Twee rijders gaven een zes, vijf noteerden een zeven, het cijfer acht werd zevenmaal ingevuld, veertien eigenaren gaven een negen en nog eens zeven VF750F-bezitters honoreerden de betrouwbaarheid van hun machine met een tien.
Ondanks het feit dat de VF750F een gedateerd model is en nauwelijks meer leverbaar is (incidenteel nog via de grijze import) zou 31 % deze motor nog best nieuw aan willen schaffen. Honda heeft de al eerder genoemde problemen blijkbaar keurig afgehandeld, want maar liefst 89% geeft te kennen een velgende keer weer voor een Honda te kiezen. Op de vraag of men de volgende keer lichter of zwaarder zou kopen, antwoordt 48% datmen het bij 750 cc wil houden. Slechts een deelnemer geeft te kennen dat hij overweegt om op een lichtere motorfiets over te stappen.

Lezerstest4

Fraaie waarde
Tot slot nog de vraag of het wel en wee rondom de Honda VF750F nog we] te betalen is? Het antwoord op deze vraag is duidelijk „ja". Uitgaande van de huidige brandstofprijzen geeft de VF750-rijder gemiddeld zeven cent per kilometer aan benzine uit. De totale onderhoudskosten en reparatiekosten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het jaarkilometrage levert een onkostenpost op van f 0,15 per kilometer.
Onder invloed van de al maar groeiende vraag naar motorfietsen is de prijs van tweedehands motoren de laatste jaren sterk gestegen. Dat heeft uiteraard ook een gunstige invloed op de inruilprijs van de VF750F, hetgeen natuurlijk ook een gunstige afschrijving oplevert. Aan de hand van de verstrekte gegevens berekende het buro Wacosoft een gemiddelde afschrijving van drie cent per kilometer. De totale kostprijs per gereden kilometer komt daarmee op een kwartje. Bij dit bedrag is geen rekening gehouden met belasting en verzekering.

COMPUTERLIJST 1
Honda VF750F
Aantal inzenders 36
Gemiddelde leeftijd 28,3
Aantal vrouwen 1
Gemiddelde aanschafprijs 8.666
Nieuw gekocht 25%
Gekocht bij een motorzaak 81%
Gemiddelde kilometerstandnu 36.392
Gemiddeld aantal kilometerswoon-werk 4.443
Gemiddeld aantal kilometerstrips-toertochten-vakanties 8.621
Gemiddeld aantal kilometerstotaal per jaar 11.639
Gebruik voor lange afstanden 92%
Snelle, sportieve rijstijl 42%
Aantal deelnemersstandaardrace 0
Benzineverbruik 1 :15,1
Olieverbruik 1 : 4.961
Levensduur voorband 14.016
Levensduur achterband 9.409
Meest gemonteerde banden Metzeler
Motivatie bandenkeus Stuureigenschappen
Levensduur remblokken 17.975
Uitvoering onderhoud doormotorzaak 28%
Onderhoud volgens instruktie 81%


COMPUTERLIJST 2
Honda VF750F
 • Gemiddeld aantal uren voorservicebeurt 3,4
  Uitvoering reparaties doormotorzaak 31%
  Onderhoudskosten redelijk
  Onderdelenprijzen redelijk/duur
  Dure onderdelen 1 -
  Dure onderdelen 2 -
  Reparatie 1 nokkenas
  Reparatie 2 voorvorkkeerring
  Meer reparatiesnodig geweest 8%
  Garantiegevallen 53%
  Accessoires 1 kofferset
  Accessoires 2 bagagerek
  Gemiddeldeonderhoudskosten 1.237
  Gemiddelde reparatiekosten 477
  Totaal aan accessoires 872
  Gemiddelde inruilprijs 7.519
  Merk weer kopen 89%
  Type weer kopen 319'°
  Rijkosten/km(aan onderhoud en reparatie) 0,15
  Rijkosten/km (aan brandstof,benzine 1,50/Itr.) 0,07
  Rijkosten/km (inkl. afschrijvingexkl. belasting en verzekering) 0,24


RAPPORTCIJFERSHonda Honda VF750F
 • Kompleetheid 7,9
  Koude start 8,6
  Warme start 8,9
  Souplesse 8,3
  Acceleratie 8,2
  Topsnelheid 8,2
  Schakelen 7,5
  Werking koppeling 8,1
  Geluid uit het blok 7,4
  Sleutelvriendelijkheid 6,1
  Vering/demping voor 7,2
  Vering/demping achter 7,0
  Bochtengedrag 7,6
  Koersstabiliteit 7,9
  Remmen voor 8,1
  Remmen achter 7,4
  Bevestiging tanktas 6,2
  Bagagemogelijkheden 5,8
  Betrouwbaarheid 8,3
  Lakkwaliteit 8,0
  Chroomkwaliteit 7,7
  Zitkomfort rijder 7,8
  Zitkomfort passagier 6,8
  Rijkomfort 7,8
  Bedieningsorganen 8,2
  Spiegels 7,5
  Klokken en kontrolelampjes 8,5
  Aktieradius 7,9
  Boordgereedschap 6,5
  Gem. cijfer onderhoud zaak 7,6
  Gem. cijfer reparatie zaak 7,8
  Gem. cijfer onderdelenlevering 7,2
  Gem. cijfer service motorzaak 8,4
  Totaal gemiddeld cijfer 7,6


Lezerstest5

Geschreven door: Toon Kannekens voor het Motorblad MOTO 73 in 1983